Pengertian dan Ketentuan Zakat Perniagaan

zakat perniagaan

Masalah ekonomi dan sosial menjadi hal yang begitu diperhatikan dalam agama Islam. Sebagai agama yang sempurna, Islam peduli pada kehidupan manusia di dunia. Salah satu mekanisme menegakkan kehidupan terdapat dalam syariat zakat. Dari berbagai macamnya, zakat perniagaan salah satu yang perlu diketahui. Syariat satu ini pernah menimbulkan kekacauan di masa lalu. Dimana kaum muslim menilai […]