Fatwa Ulama Dunia Wajibnya Membela Palestina

Para ulama sepakat Palestina adalah urusan umat Islam sedunia, wajib bagi kita membebaskanya kembali dari tangan penjajah ‘Israel’  Mayoritas para ulama sedunia tidak ada perselisihan wajibnya memerdekakan Palestina dari tangan penjajah. Syeikh Abu Hasan Ali Al-Nadawi seorang ulama dan pemikir Islam kelahiran India menganggap masalah Palestina bukan urusan orang Arab saja, tetapi urusan Muslim secara […]