Nisab Zakat Harta dan Tata Cara Penyalurannya

Nisab Zakat Harta dan Tata Cara Penyalurannya

Salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan oleh semua umat muslim adalah membayar zakat. Penunaian zakat dari harta yang dimiliki wajib dibayarkan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Salah satu syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah ketika seseorang telah mencapai nisab zakat harta. Seperti yang telah diketahui, kewajiban menunaikan zakat telah disampaikan oleh lisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi […]

Hari
Jam
Menit
Detik