The Power Of Kepepet

Jika engkau telah selesai sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain By: Khairul Hibri Ayam hutan jantan itu baru beberapa saat ditangkap, hasil dari jeratan yang dipasang seorang kawan. Ayam itu diletakkan di kandang yang terbuat dari (bilah) bambu agar tidak lari. Namun alangkah kagetnya sang pemilik, tidak lama ditinggal, nampak kandang sudah kosong. […]